Damian Milczarek - born in 1984 in Sochaczew. He is a graduate of the international relations department at Lazarski University in Warsaw and the sociology department at SWPS University. An IT specialist in the telecommunications industry. He began his adventure with photography in 2009. Since then, he has been constantly studying its secrets, wandering the streets of cities in search of interesting stories.
He was one of the finalists of the Siena International Photo Awards, the StreetFoto San Francisco in 2018 and Miami Street Photography Festival in 2017.

Kontakt: dmilczarek@gmail.com
Finalist of competitions and festivals:
2018 - Thailand - Bangkok Street Photo Festival
2018 - Ireland - Art Of Street Photography
2018 - USA - StreetFoto San Francisco
2018 - Italy - Siena International Photo Awards
2018 - Italy - Italian Streetphoto Festival
2018 - Malaysia - Travel Photographer Society
2017 - USA - Miami Street Photography Festival
2017 - Poland - Białystok Interphoto Festival Street Art Photo
Publications:
Damian Milczarek - urodzony w 1984 roku w Sochaczewie. Ukończył stosunki międzynarodowe w warszawskiej Uczelni Łazarskiego oraz socjologię na Uniwersytecie SWPS. Specjalista IT w branży telekomunikacyjnej.  Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w 2009 roku. Od tamtej chwili nieustanie studiuje jej tajniki przemierzając ulice miast w poszukiwaniu interesujących historii. 
W 2018 roku został laureatem Siena International Photo Awards oraz StreetFoto San Francisco, natomiast w 2017 znalazł się wśród finalistów Miami Street Photography Festival.
Finalista konkursów i festiwali:
2018 - Irlandia - Art Of Street Photography
2018 - USA - StreetFoto San Francisco
2018 - Włochy - Siena International Photo Awards
2018 - Włochy - Italian Streetphoto Festival
2018 - Malezja - Travel Photographer Society
2017 - USA - Miami Street Photography Festival
2017 - Polska - Białystok Interphoto Festival Street Art Photo

Publikacje:
Street Bounty - Czołowe zdjęcie fotografii ulcznej 2017: https://streetbounty.com/2017/12/30/top-street-photos-color-2017/
Back to Top